نمایش 1–51 از 142 نتیجه

-14%
Select options

پوستر دیواری پتینه، نقش گل و شمسه PA0142

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، با نقش های سنتی زیبا PA0141

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح برگ و کاشی PA0140

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نقش کاشی و اسلیمی PA0139

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و موزاییک های سنتی PA0138

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با طرح های اسلیمی و داماسک PA0137

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، تصویر کودکان PA0136

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و طرح سنتی PA0135

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و کاشی های مینیاتوری PA0134

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نگاره های اسلیمی PA0133

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، با کاشی های کوچک PA0132

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نقوش اسلیمی و داماسک PA0131

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، کاشی و گل PA0130

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نقش طاووس PA0129

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و گلبرگ های زیبا PA0128

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح ابروبادی و کاشی کاری PA0127

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با طرح های شلوغ اسلیمی PA0126

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با نقش و نگارهای اسلیمی PA0125

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، تصویر گل و کاشی کاری PA0124

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و تلفیق نقوش اسلیمی PA0123

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، با نقش اسلیمی و داماسک PA0122

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نقش گل اسلیمی PA0121

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، دختر رقاص و کاشی PA0120

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نگاره های سنتی PA0119

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح گل های شمسه PA0118

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نقش شمسه PA011۷

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با گل های اسلیمی PA0116

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نگاره های اسلیمی PA0115

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با نقوش سنتی و اسلیمی PA0114

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، اسلیمی و داماسک PA0113

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و شش ضلعی های اسلیمی PA0112

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و طرح برگ PA0111

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و درختان کاج PA0110

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، گل و نگاره های سنتی PA0109

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، با نقوش اسلیمی PA0108

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و اشکال هندسی اسلیمی PA0107

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، موزاییک و گلبرگ های اسلیمی PA0106

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، تصویر دریا و قو PA0105

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نقش های سنتی اسلیمی PA0104

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح شطرنجی و اسلیمی PA0103

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، گل و نقش اسلیمی PA0102

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و طرح گل های شمسه PA0101

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، کاشی و نگاره اسلیمی PA0100

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح گل و داماسک PA0099

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و طرح داماسک PA0098

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و گل شمسه PA0097

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با طرح کاشی و اسلیمی PA0096

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، کاشی کاری و دیوار آجری PA0095

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح گل و داماسک PA0094

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه ، طرح اسلیمی و شمسه PA0093

125,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نقش اسلیمی و ابروبادی PA0092

125,000 تومان

پوستر دیواری داماسک :

داماسک یک کلمه اروپایی است

در طرح های داماسک معمولا از رنگ های متضاد استفاده میشوند و بسیار مناسب برای دکوراسیون کلاسیک میباشند.