نمایش دادن همه 21 نتیجه

پوستر دیواری رنسانس – فرشته و شام آخر :

پوستر دیواری طرح رنسانس مربوط به دوره ای خاص از تاریخ است که ظهور نقاشی ها ، مجسمه ها ، و دوره تغییر فرهنگی در اروپا بوده.

این پوستر ها مربوط به زمان نقاشانی چون داوینچی و مجسمه سازانی چون میکل آنژ میباشد.

با خرید پوستر دیواری رنسانس دیجی وال فضای مورد نظر خورد را به گذشته، اما گذشته ای در حال تغییر و تحول ببرید.