پوستر دیواری پتینه، نقش گل و شمسه PA0142

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، با نقش های سنتی زیبا PA0141

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح برگ و کاشی PA0140

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نقش کاشی و اسلیمی PA0139

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و موزاییک های سنتی PA0138

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با طرح های اسلیمی و داماسک PA0137

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، تصویر کودکان PA0136

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و طرح سنتی PA0135

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و کاشی های مینیاتوری PA0134

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نگاره های اسلیمی PA0133

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، با کاشی های کوچک PA0132

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نقوش اسلیمی و داماسک PA0131

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، کاشی و گل PA0130

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نقش طاووس PA0129

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و گلبرگ های زیبا PA0128

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح ابروبادی و کاشی کاری PA0127

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با طرح های شلوغ اسلیمی PA0126

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با نقش و نگارهای اسلیمی PA0125

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، تصویر گل و کاشی کاری PA0124

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و تلفیق نقوش اسلیمی PA0123

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، با نقش اسلیمی و داماسک PA0122

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نقش گل اسلیمی PA0121

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، دختر رقاص و کاشی PA0120

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نگاره های سنتی PA0119

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح گل های شمسه PA0118

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نقش شمسه PA011۷

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با گل های اسلیمی PA0116

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نگاره های اسلیمی PA0115

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با نقوش سنتی و اسلیمی PA0114

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، اسلیمی و داماسک PA0113

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و شش ضلعی های اسلیمی PA0112

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و طرح برگ PA0111

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و درختان کاج PA0110

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، گل و نگاره های سنتی PA0109

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، با نقوش اسلیمی PA0108

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و اشکال هندسی اسلیمی PA0107

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، موزاییک و گلبرگ های اسلیمی PA0106

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، تصویر دریا و قو PA0105

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و نقش های سنتی اسلیمی PA0104

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح شطرنجی و اسلیمی PA0103

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، گل و نقش اسلیمی PA0102

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و طرح گل های شمسه PA0101

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، کاشی و نگاره اسلیمی PA0100

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح گل و داماسک PA0099

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و طرح داماسک PA0098

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه و گل شمسه PA0097

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه با طرح کاشی و اسلیمی PA0096

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، کاشی کاری و دیوار آجری PA0095

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، طرح گل و داماسک PA0094

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه ، طرح اسلیمی و شمسه PA0093

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه، نقش اسلیمی و ابروبادی PA0092

108,000 تومان

پوستر دیواری پتینه :

امروزه استفاده از پوستر دیواری های پتینه با طرح های پیچیده و قدیمی خود رواج پیدا کرده است.

علاقه مندان به فضاهای خاص میتوانند از پوستر دیواری های طرح پتینه دیجی وال و دکوراسیون مدرن و کلاسیک استفاده کنند.

این نوع پوستر دیواری را میتوان در محیط رسمی و کاری و هم در پشت تلوزیون استفاده کرد.

رنگ های استفاده شده در این نوع پوستر دیواری از رنگ های رایجی هستند که هیچ گاه از آنها خسته نمیشوید.